Ceník

CENÍK

ZDARMA dokud pro Vás inzerce není přínosná !!

• Zkušební období 30 dní zdarma. Rezervace sledujeme a případně bezplatné období prodlužujeme, dokud pro Vás inzerce není přínosná.
• Registrací se nezavazujete k placení či objednání dalšího předplatného
• Neúčtujeme žádné poplatky zpětně ani provize z rezervovaných služeb

Ceník za užití inzertního a rezervačního portál SlužbyHned.cz 

Tento ceník stanovuje aktuální cenu zprostředkovatelských služeb Daniely Holušové, s místem podnikání Nad Lesním divadlem 1114, 142 00 Praha 4, IČO: 75415062 (dále jen "Zprostředkovatel") poskytovaných prostřednictvím internetového portálu SlužbyHned.cz (dále také jen jako „Portál“) fyzickým a právnickým osobám, které na základě smluvního vztahu se Zprostředkovatelem nabízí své služby prostřednictvím Portálu (dále jen „Inzerent“) fyzickým a právnickým osobám majícím zájem o službu nabízenou Inzerentem prostřednictvím Portálu (dále jen „Klient“).

Zprostředkovatel na základě zprostředkovatelské smlouvy uzavřené s Inzerentem vyvíjí formou umožnění inzerce na Portálu činnost směřující k tomu, aby měl Inzerent možnost uzavřít smlouvu o poskytování služeb se třetími osobami jako Klienty, za což Zprostředkovateli náleží sjednaná odměna ve výši dle tohoto ceníku, a to v závislosti na Inzerentem zvolené délce období, po něž bude oprávněn využívat ke své Inzerci Portál, a to následovně

  •  Předplacené období v délce  3 měsíce - 1000,-Kč
  •  Předplacené období v délce  6 měsíců - 1900,-Kč
  •  Předplacené období v délce  1 rok - 3500,-Kč

Za zaslání faktury v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence je Zprostředkovatelem účtována částka 30,- Kč.

Zprostředkovatel není plátce DPH.

Tento ceník je platný a účinný počínaje dnem 23.2. 2015